"K" Line vừa tiếp nhận tàu 9,592-TEU Hangzhou Bay Bridge trong một hợp đồng thuê lâu dài từ các chủ tàu Nhật

Đây là tàu container thứ 12 trong loạt 13 tàu kích cỡ từ 9,040 TEU đến 9,592 TEU vận chuyển 18 hàng container hàng ngang, Các tàu được đặt hàng trong ba giai đoạn từ xưởng đóng tàu Ishikawajima Harima Heavy Industries (IHI Japan) trong tháng 9/2003, tháng 2/2005 và tháng 12/2007, theo Alphaliner. Được biết bốn tàu cuối cùng là của một thiết kế được sửa đổi.

Tàu The Hangzhou Bay Bridge sẽ tham gia tuyến châu Á – Địa Trung Hải MD 2 của CKYH, theo sau tàu Houston Bridge được giao vào tháng Sáu.

Nguồn: Vietnamshipper