Hapag-Lloyd sẽ áp dụng một khoản tăng cước chung áp dụng từ 1/2/2013 trên các tuyến từ Tiểu lục địa Ấn Độ đến Mỹ và Canada.

Khoản tăng dự kiến sẽ là $320/TEU, $400/FEU, $450/container 40’ cao và $506/container 45’.

Khu vực tiểu lục địa gồm các cảng tại Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka và Maldives.

Ngoài ra, hãng tàu Đức cho biết hãng sẽ áp dụng một khoản tăng cước đối với tất cả hàng hóa và container đi từ Đông Á (trừ Nhật bản) đến Tiểu lục địa Ấn Độ. Bắt đầu từ 15/1/2013, khoản tăng dự kiến sẽ là $200/TEU.

Nguồn: vietnamshipper