Tàu 1,000 TEU Dejia của TS Line vừa thực hiện ghé cảng đầu tiên khai trương dịch vụ vận chuyển container quốc tế Liên minh Cảng Tianjin, đánh dấu sự bắt đầu của một dịch vụ vận chuyển container mới nối Tianjian và Hong Kong.

 

Đây là dịch vụ container thứ 11 triển khai tại Cảng Tianjian trong năm 2012. Hai tàu 1,000 TEU đã được triển khai trên tuyến giữa cảng Tianjin và Hong Kong. Tuyến mới sẽ đến Tianjin và các ngày thứ năm, rời đi vào các ngày thứ sáu, ghé Hong Kong và Incheon hàng tuần.

 

Tuyến mới đã tăng cường thêm năng suất vận tải của cảng Tianjin đến Đông Nam Á, tối ưu hóa các lộ trình vận chuyển của cảng và giúp cảng đạt được mục tiêu sản lượng trong năm nay.

(Nguồn: Vietnamshipper)