Hãng tàu Đan Mạch Maersk đã khởi động lại tuyến Viễn Đông – châu Âu AE9 vốn đã được tạm dừng vào tháng 10.

Tuyến sẽ triển khai các tàu sức tải từ 6,500 đến 7,500 TEU và giảm các chuyến đi trong tháng 2, mùa thấp điểm sau Tết Nguyên Đán.

Tuyến AE9, với sức tải hàng tuần thấp nhất của 10 tàu 7,000-8,000 TEU, và một trong nhiều tuyến Viễn Đông – Bắc Âu được hãng giảm hoặc bỏ trong tháng 10.

Tuyến bắt đầu trong năm nay với sáu chuyến đi hàng tuần từ Viễn Đông đến Bắc Âu ngoài các tuyến hiện có AE-1, AE-2, AE-6, AE-7 và AE- 10.

Tuyến AE9 sẽ giữ lại vòng xoay cảng trước kia gồm Ningbo, Shanghai, Shenzhen-Yantian, Tanjung Pelepas, Tangier, Rotterdam, Bremerhaven, Felixstowe, Zeebrugge, Valencia, Xiamen, Shanghai, Qingdao và trở lại Ningbo.

(Nguồn: Vietnamshipper)