Tuyến nội Á do Wan Hai và Yang Ming cùng khai thác, ghé Đài Loan, Hong Kong và Indonesia, vừa bổ sung ghé khu cảng container Shekou (SCT).

Ba tàu sức tải từ 1,500 đến 2,000-TEU đã được triển khai trên tuyến ghé các cảng tại SCT vào các ngày thứ hai, vòng xoay cảng của tuyến gồm Kaohsiung, Hong Kong, Shekou, Surabaya, Jakarta và trở lại Kaohsiung.

Đây là một nâng cấp của tuyến Đài Loan – Indonesia TIS trước đó. Hong Kong, Shekou và Surabaya là những cảng mới được bổ sung vào tuyến.

(Nguồn: Vietnamshipper)