Hamburg Sud sẽ tăng thêm thời gian làm hàng cho dịch vụ Tây Nam Thái Bình Dương từ Los Angeles đến Australia và New Zealand, có hiệu lực ngay lập tức.

Thời gian làm hàng khô sẽ vào lúc 2:30 sáng các ngày thứ Sáu và thời gian làm hàng lạnh sẽ vào lúc 4:30 chiều các ngày thứ Sáu. Tàu sẽ khởi hành vào các chiều Chủ Nhật.

Thời gian làm hàng trễ đối với hàng lạnh sẽ cải thiện thời gian vận chuyển cho các nhà xuất khẩu hàng lạnh Australia và New Zealand.

(Nguồn: Vietnamshipper)