Emirates Shipping Line vừa thông báo các khoản tăng cước chung, áp dụng từ ngày 15 tháng 1.

Từ Viễn Đông, Đông Nam Á đến Trung Đông, giá cước sẽ tăng $300/TEU, và từ Viễn Đông và Đông Nam Á đến tiểu lục địa Ấn Độ, giá cước sẽ tăng $150/TEU.

Hãng trước đó đã tăng cước trên cùng tuyến vào tháng 11.

(Nguồn: Vietnamshipper)