APL của Singapore và Hamburg Sud của Đức đã giảm việc hợp tác trên các tuyến giữa Mexico và bờ Tây châu Mỹ Latin.

APL đã ngừng tuyến MCX Mexico đi Trung Mỹ. Hamburg Sud và Aliance trước đó lấy chỗ trên tuyến. Tuyến MCX hoạt động với tàu Mercs Jaffna 1,304 TEU. Tàu hiện được triển khai trên tuyến hàng tuần WCX giữa Mexico, Trung Mỹ và bờ tây Nam Mỹ.

Ngược lại, cả Hamburg Sud và Alianca đều ngừng tham gia vào tuyến WCX với chuyến đi cuối ngày 22 tháng 12 của tàu Cap Pallicar. Hamburg Sud trước đó cung cấp một trong ba tàu 1,500 TEU trên tuyến.

APL cũng bổ sung một ghé cảng tại Acajutla và bỏ các ghé cảng tại La Union và Puerto Caldera tên tuyến WCX, sửa đổi vòng xoay cảng của tuyến gồm Lazaro Cardenas, Puerto Quetzal, Acajutla, Balboa, Paita, Guayaquil, Balboa, Acajutla, Puerto Quetzal và trở lại Lazaro Cardenas.

(Nguồn: Vietnamshipper)