Maersk Line sẽ áp dụng một khoản tăng cước chung trên tuyến từ New Zealand đến Australia, bắt đầu từ ngày 1/2/2013.

Giá cước sẽ tăng $100/TEU và $200/FEU/container 45’/container 40’ cao/container 45’ cao.

Ngoài ra, hãng cũng sẽ áp dụng một khoản phí hủy đặt chỗ đối với hàng khô khi hủy, giảm hoặc chuyển các đặt chỗ trong vòng 7 ngày trong thời gian tàu dự kiến đến bất kỳ cảng dỡ hàng nào tại Australia. Khoản phí sẽ là $100/TEU và FEU, nhưng không áp dụng cho hàng lạnh.

(Nguồn: Vietnamshipper)