Alphaliner cho biết sức tải của đội tàu container toàn cầu đã đạt 16.34 triệu TEU vào ngày 1 tháng 1, tăng 6% so với năm ngoái.

Khoản tăng này phản ánh việc giao 207 tàu trong năm 2012 với sức tải 1.26 triệu TEU, phần nào bù vào việc loại bỏ 200 tàu sức tải 350,550 TEU.

Những sức tải mới này đi về đâu? Trong khi sức tải hầu như không đổi trên các tuyến Viễn Đông – châu Á và châu Mỹ Latin, Alphaliner cho biết sức tải trên tuyến Viễn Đông đi Bắc Mỹ tăng 10%, tăng 9% trên cả hai tuyến đến châu Phi và châu Đại Dương, và tăng 8% trên tuyến Nội Âu.

Các mức tăng khiêm tốn hơn thuộc về các tuyến nội vùng Viễn Đông, 5%, 4% trên các tuyến Trung Đông và Tiểu lục địa Ấn Độ và 1% trên tuyến xuyên Đại Tây Dương.

Alphaliner cho biết các tàu với sức tải 3.43 triệu TEU, chiếm khoảng 21% sức tải hiện có, đang nằm trên các đơn hàng của các xưởng đóng tàu.

(Nguồn: Vietnamshipper)