Capital Product Partners LP sẽ mua hai tàu container 8,000 TEU để Maersk Line thuê dài hạn với giá US$34,000/ngày, dự kiến giao sớm nhất vào tháng 8 và tháng 11/2015.

Hãng tàu có khả năng thuê tiếp hai tàu thêm bốn năm với giá $31,500 và $30,500 mỗi ngày lần lược cho các năm thứ tư và thứ năm và $32,000 cho hai năm cuối, theo một thông cáo của hãng.

Các tàu container 7,943 TEU do Daewoo Shipbuilding của Hàn Quốc đóng. Nếu Maersk kéo dài thời gian thuê, tàu Agamennon sẽ hết hạn thuê vào tháng 7/2019 và tàu Archimidis sẽ hết hạn thuê vào tháng 12/2019.

(Nguồn: Vietnamshipper)