CMA10Tranh thủ nhu cầu gia tăng đối với sức tải trong vận chuyển hàng hóa từ mùa thu năm ngoái, CMA CGM vừa thông báo các khoản tăng cước trên 11 tuyến vận chuyển vào ngày 15 tháng Ba và ngày 1 tháng Tư. Các tuyến và các khoản tăng như sau: