Các thông tin về thị trường đóng mới, các dự án mới, các con tàu mới và sửa chữa được đăng tại đây.

Các tai nạn hàng hải trong nước, các tình huống dễ xảy ra tai nạn là bài học kinh nghiệm để tránh những hậu quả đáng tiếc.

Các thông tin về công nghệ đóng tàu, các công nghệ mới nhất liên quan đến ngành hàng hải trong nước được cập nhật tại đây.

Các thông tin cập nhật về tình hình tài chính liên quan đến ngành hàng hải trong nước, các nguồn vốn dự án, các chính sách tài chính cho ngành hàng hải...

Các tin tức về cảng biển trong nước, các quy hoạch cảng biển, hiện trạng cảng biển, luồng cảng biển, các dự án đầu tư, xây dựng cảng biển...

Những thông tin mới nhất về thị trường hàng hải trong nước, các dự án đóng tàu, các nhà máy đóng tàu, các doanh nghiệp liên quan đến hàng hải được cập nhật liên tục.

Tất cả các tin hàng hảng trong nước mới nhất được cập nhật thường xuyên.

Thông tin về các tuyến vận tải, giao nhận, logistics được cập nhật tại đây.

Các thông báo hàng hải liên quan đến an toàn, an ninh, luồng, vùng nước, v.v.