Hai tàu ngầm Project 636 (lớp Kilo) đầu tiên, được đóng cho Hải quân Việt Nam, sẽ được gửi tới khách hàng trong năm 2013.

Ngày 30/01, tại Quảng Ninh, Công ty đóng tàu Hạ Long đã bàn giao tàu hàng 53.000 tấn, mang tên ANNE KJERSTI cho bạn hàng Anh.

Vào ngày 26/12, nhà máy đóng tàu Vyborg đã làm lễ đặt ky một tàu khác thuộc gói 3 tàu phá băng đi biển chạy bằng động cơ diesel của dự án 21900M.