Ông Nguyễn Hữu Nghiệp, Phó Cục trưởng Hải quan thành phố cho biết thủ tục hải quan điện tử đã được thực hiện thí điểm tại TPHCM từ năm 2005 nhưng từ đó đến nay vẫn chỉ là bước thí điểm, có nhiều công đoạn còn làm thủ công.

Từ 1-1-2013 toàn bộ các đơn vị hải quan trên cả nước sẽ phải thực hiện đồng loạt về thủ tục hải quan điện tử chính thức với mức độ tự động nhiều hơn, giảm mức độ can thiệp của cán bộ hải quan trong quy trình thủ tục xuất, nhập khẩu hàng hóa, trong đó từ việc khai tờ khai, phân luồng hàng hóa, tính thuế, xuất chứng từ có giá trị pháp lý.

Đặc biệt, cổng thông tin tiếp nhận tờ khai hải quan được mở 24/24 giờ và suốt bảy ngày trong tuần, tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thể mở tờ khai ngoài giờ làm việc hành chính.

Việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử theo Nghị định 87 còn có nội dung mới là doanh nghiệp tự phân loại và xác định trước giá trị thuế phải đóng đối với hàng hóa nhập khẩu.

Việc xác định giá trị thuế trước khi nhập khẩu hàng đã được nhiều nước áp dụng nhưng là lần đầu tiên thực hiện ở Việt Nam nhằm tiết kiệm thời gian, giúp doanh nghiệp ít phải dây dưa nợ thuế, ngoài ra ngân hàng cũng dễ bảo lãnh vay vốn cho doanh nghiệp hơn.

Tuy nhiên, để thực hiện tốt việc xác định trước tiền thuế đòi hỏi doanh nghiệp phải khai báo trung thực số hàng nhập khẩu và tiền thuế phải đóng bởi trên thực tế, hiện vẫn còn tình trạng doanh nghiệp khai báo không chính xác.

(Nguồn: TTXVN)