tau_47500_Ha_LongLễ ký kết thỏa thuận khung đóng mới 20 tàu biển giữa Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) và Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) đã diễn ra vào ngày 22/11, tại trụ sở Tập đoàn Vinashin.

Ngay tại buổi lễ đã có hai hợp đồng đóng mới bốn tàu được ký, gồm ba tàu chở hàng trọng tải 22.500 tấn giữa Vinalines và Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Bạch Đằng và một tàu chở hàng trọng tải 34.000 tấn giữa Inlaco Sài Gòn và Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Phà Rừng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Sự, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinashin cho biết, thực hiện chiến lược phát triển kinh tế biển, Vinashin đã xúc tiến chương trình đóng mới 32 tàu giai đoạn từ năm 2003-2009, nhằm trẻ hóa đội tàu biển cho Vinalines và chương trình đóng mới 40 tàu giai đoạn 2009-2013, nhằm tăng cường đội tàu của Vinalines.

Từ tháng 7/2010 đến nay, Vinashin và Vinalines đã phối hợp chặt chẽ để thực hiện Quyết định số 926/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tái cơ cấu Vinashin. Đến nay, Vinashin và Vinalines đã hoàn thành việc bàn giao và tiếp nhận quyền điều hành các đơn vị và các dự án chuyển từ Vinashin sang Vinalines.

Tiếp tục thực hiện Quyết định 926/QĐ-TTg, Vinashin và Vinalines đã tiến hành ký kết thỏa thuận khung trên. Việc ký kết này, thể hiện sự hợp tác hỗ trợ của Vinlines đối với Vinashin trong giai đoạn khó khăn nhằm lấy lại thương hiệu, uy tín và khẳng định sự củng cố, tiếp tục phát triển của Vinashin.

Đây cũng là một sự kiện đặc biệt, thể hiện sự nỗ lực lao động, quyết tâm của toàn thể cán bộ công nhân viên tập đoàn, sớm đưa ngành đóng tàu thoát khỏi những khó khăn, thách thức hiện nay./.

Theo VIETNAM+