Về chướng ngại vật là mũi tàu Onnekas One bị nạn trôi dạt

Số:  271 /TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 27/12/2012

HUE - 21 – 2012

Vùng biển: Thừa Thiên - Huế

     Căn cứ công văn số 555/CVHHTTH của Cảng vụ hàng hải Thừa Thiên Huế ngày 27/12/2012 về việc phần mũi tàu Onnekas One bị nạn trôi dạt tại vùng biển Thừa Thiên Huế.

     Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Tồn tại chướng ngại vật mới phát hiện là mũi tàu Onnekas One bị nạn trôi dạt tại vùng biển Thừa Thiên Huế như sau:

     Lúc 9h45’ ngày 27/12/2012 phần mũi tàu Onnekas One đang nổi, trôi dạt tại vị trí 16°34.4' N; 107°43.8' E cách bờ khoảng 5 hải lý, đang di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ 1,4 hải lý/giờ.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI
            Phần mũi tàu trôi tự do rất nguy hiểm, các phương tiện thủy hành hải cần tăng cường cảnh giới khi đi qua vùng biển trên.

Nguồn: Vishipel

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Phà Rừng - Hải Phòng

Số: 272 /TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 27/12/2012

HPG-83-2012    

Vùng biển: Hải Phòng

Tên luồng: Phà Rừng

          Căn cứ bình đồ đo nghiệm thu sau nạo vét luồng hàng hải Phà Rừng (đoạn từ cặp phao số 5, 6 đến cầu Công ty Đóng tàu Phà Rừng) do Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc hoàn thành ngày 26/12/2012;
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Phà Rừng – Hải Phòng (được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 KHZ tính đến mực nước “số 0 hải đồ”) như sau:

1. Đoạn luồng từ cặp phao số 5, 6 đến cặp phao số 15, 16
            Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 80m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -2,4m (âm hai mét tư).

2. Đoạn luồng Sông Giá (từ cặp phao số 15, 16 đến cầu Công ty Đóng tàu Phà Rừng)
            Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 50m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -2,4m (âm hai mét tư).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI
Các phương tiện thuỷ hành hải trên luồng đi đúng tuyến luồng, theo hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng.

Nguồn: Vishipel

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Cửa Hội - Bến Thủy

Số: 268 /TBHH-TCTBĐATHHMB      ngày 24 tháng 12 năm 2012

NAN-15-2012

Vùng biển: Nghệ An

Tên luồng: Cửa Hội - Bến Thủy

Căn cứ bình đồ độ sâu luồng Cửa Hội - Bến Thủy được đo đạc và hoàn thành ngày 18/12/2012; thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo:

Độ sâu luồng hàng hải Cửa Hội - Bến thủy được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 KHZ tính đến mực nước “số 0 hải đồ”như sau:

Đoạn luồng từ phao số 0 đến phao số 8

Trong phạm vi đáy luồng chạy tàu rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -1,0 m (âm một mét).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng Cửa Hội - Bến Thủy đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng./.

Nguồn: Vishipel