COSCOCOSCO Container Lines sẽ ra mắt một tuyến độc lập, xuyên Thái Bình Dương mùa cao điểm từ 29 tháng Sáu.

Tuyến hàng tuần, dự kiến hoạt động đến tháng Mười, theo Alphaliner, sẽ hoạt động với năm tàu 5,000 TEU trên vòng xoay cảng gồm Shanghai, Fuzhou, Xiamen, Long Beach và Shanghai.

Alphaliner cho biết đây sẽ là tuyến mới thứ 11 được bổ sung vào tuyến xuyên Thái Bình Dương trong năm nay.

Theo American Shipper