ooclTrong tháng sau, Overseas Orient Container Lines sẽ tăng giá cước đối với các chuyến hàng từ Nam Trung Quốc đến Australia, thêm các khoản tăng cước vào các tuyến hãng đã thông báo trên tuyến thương mại Australia.

Khoản tăng này sẽ được áp dụng từ 15 tháng Bảy và thêm $250/TEU và $500/FEU vào cước phí đi từ Hong Kong, Macau và Nam Trung Quốc.

Động thái này tương thích với các khoản tăng cước OOCL đã thông báo đối với hàng từ đông bắc Á đến Australia và áp dụng đối với hàng đi từ Đông Nam Á và Trung Đông đến Australia, có hiệu lực từ 1 tháng Bảy.

Hãng cũng đã thông báo một dịch vụ nâng cấp trên một tuyến trung chuyển nội Á trong tháng này.

Theo The Journal of Commerce Online