Yang_MingTàu được triển khai trên tuyến MD2 (Địa Trung Hải 2) của CHKY Alliance với vòng xoay cảng gồm: Shanghai - Ningbo - Xiamen - Kaohsiung – Hong Kong – Yantin - Singapore - Port Said – Ashdod - Genoa – Livorno – Fos - Port Said - Singapore - Hong Kong. Các tàu được triển khai: tám tàu 6,000 TEU (Coscon, "K" Line, Yang Ming, Hanjin).

Tàu YM Mandate có 500Teu container lạnh và tổng sức tải container của tàu gồm 6,572 TEU.

Theo Port2Port