COSCOTuyến Nội Á phát triển mạnh mẽ sẽ còn phát triển xa hơn khi các hãng vận tải lớn mở rộng dịch vụ của mình trên khu vực.

Cheng Lie Navigation Co (CNC), một chuyên gia trên tuyến Nội Á và là chi nhánh của CMA, sẽ ra mắt ba dịch vụ mới vào cuối tháng Sáu/đầu tháng Bảy.

Tuyến NCX giữa Bắc Trung Quốc và Việt Nam bắt đầu từ ngày 25 tháng Sáu. Tuyến có thời gian vận chuyển nhanh dành cho hàng đi giữa bắc Trung Quốc và Việt Nam cũng như có độ bao phủ toàn diện các cảng khu vực châu thổ Châu Giang qua Hong Kong.

Ba tàu 1,700 TEU sẽ cung cấp hơn 200 chổ cho container lạnh mỗi tuần. Vòng xoay cảng gồm Dalian, Xingang, Qingdao, Lianyungang, Hong Kong, Shekou, thành phố Hồ Chí Minh, Hong Kong, Dalian.

Tuyến CHT nối Hàn Quốc và Trung Quốc với Thailand bắt đầu ngày 26 tháng Sáu. Tuyến sẽ bổ sung cho tuyến CTS hiện có của Cheung Lie và thêm các ghé cảng mới tại Xiamen, Hong Kong (hướng nam) và Bangkok.

Đội tàu gồm ba tàu 1,700 TEU, và vòng xoay cảng sẽ gồm Incheon, Qingdao, Shanghai, Hong Kong, Laem Chabang, Bangkok, Laem Chabang, Hong Kong, Xiamen, Incheon.

Hành trình thứ ba của CNC sẽ là tuyến HBS từ bắc Trung Quốc đến Malaysia, Singapore và Indonesia khởi hành ngày 3 tháng Bảy.

Tuyến cung cấp một kết nối trực tiếp với thời gian vận chuyển cạnh tranh từ Bắc Trung Quốc đến Indonesia với các ghé cảng trên chặng trở về tại Singapore và Port Kelang và tiếp tục đến Bắc Trung Quốc.

Đội tàu gồm bốn tàu 2,700 TEU và vòng xoay cảng sẽ gồm Dalian, Xingang, Qingdao, Shekou, Hong Kong, Jakarta, Port Kelang, Singapore, Tanjung Pelepas, Hong Kong, Shanghai, Dalian.

Cùng với các tuyến mới, CNC sẽ nâng cấp tuyến China 1 nối Trung Quốc với Đông Nam Á.

Tuyến sẽ triển khai bốn tàu 2,700 TEU thay cho đội tàu hiện tại 1,700 TEU. Vòng xoay cảng sẽ gồm Qingdao, Shanghai, Ningbo, Xiamen, Hong Kong, Manila, Jakarta, Surabaya, Hong Kong, Qingdao.

Evergreen và Wan Hai cũng mở rộng các hoạt động của mình, và các hãng sẽ ra mắt một tuyến Trung Quốc-Đông Nam Á mới với tên Hwa Bei Strait service (HBS) từ giữa tháng Bảy.

Hai hãng sẽ triển khai bốn tàu cung cấp sức tải 2,100 TEU hàng tuần. Tuyến mới có các ghé cảng trực tiếp tại: Dalian, Tianjin, Qingdao, Hong Kong, Shekou, Jakarta, Port Kelang, Singapore, Tanjung Pelepas, Hong Kong, Shanghai, Dalian.

Hành trình đầu tiên hướng nam đi từ Dalian dự kiến vào ngày 17 tháng Bảy.

Theo Cargonews Asia