Nhiều quốc gia hào hứng tham gia vào thị trường đóng tàu Bangladesh phần lớn là do giá nhân công thấp, thường chỉ bằng 20-30% tổng chi phí đóng tàu.

Ngày 03/01/2013, Samjin Shipbuilding Industries của Hàn Quốc, có trụ sở tại Uy Hải, Sơn Đông, Trung Quốc, đã bổ nhiệm chủ tịch mới là ông Jung Kwang-Suk.

Trong bài phát biểu chào mừng năm mới, Ông Ko Jae-H, chủ tịch Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering đã tiết lộ kế hoạch doanh thu của công ty cho năm 2013 sẽ ở khoảng 13.2 tỷ USD, cao hơn 10% so với năm 2012.