BhriCông ty vận tải biển quốc gia Ả Rập Xê Út thông báo một công ty con mà họ sở hữu 80% vốn có tên Công ty vận tải hóa chất quốc gia vào ngày 24/12/2012 đã quyết định hủy hợp đồng đóng mới một tàu chở hóa chất (NCC Bader) do nhà máy chậm trễ bàn giao so với ngày quy định trong hợp đồng đã ký.

Theo quy định của hợp đồng với nhà máy đóng tàu ShinaSB ký năm 2007 và phụ lục hợp đồng ký năm 2012, Công ty vận tải hóa chất này có quyền hủy hợp đồng nếu sự chậm trễ vượt quá thời hạn quy định trong hợp đồng và Công ty cũng có quyền được hoàn trả tổng số tiền đã thanh toán trước đó với giá trị 41.6 triệu USD. Các khoản thanh toán trước cho nhà máy được bảo lãnh bởi Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc, bao gồm các bồi thường liên quan khoảng 7 triệu USD.

Cũng cần phải đề cập rằng trong năm 2006 và 2007 Công ty vận tải hóa chất quốc gia ký hợp đồng đóng mới 16 tàu chở hóa chất với nhà máy ShinaSB, trong đó 10 tàu đã được bàn giao trong giai đoạn tháng 3/2011 - 12/2012, 8 hợp đồng còn lại đã bị hủy (bao gồm 2 tàu được bán lại ở mức giá thỏa thuận và đã bàn giao cho Công ty này). Sau khi hủy hợp đồng, Công ty vận tải hóa chất đã nhận được gần 97 triệu USD chiết khấu và bồi thường tài chính.

Hiện Công ty đang có một hợp đồng đóng tàu chở hóa chất cỡ lớn với Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. dự kiến bàn giao vào cuối năm 2013.

(Lược dịch từ: http://www.globmaritime.com/news/shipbuilding-a-repair/30867-saudi-arabia-bahri-cancels-chemical-tanker-order)