Nhiều quốc gia hào hứng tham gia vào thị trường đóng tàu Bangladesh phần lớn là do giá nhân công thấp, thường chỉ bằng 20-30% tổng chi phí đóng tàu.

So với các quốc gia đóng tàu khác, chi phí đóng tàu ở Bangladesh ước tính thấp hơn 15%.

Với kế hoạch marketing rộng khắp, các doanh nghiệp đóng tàu mới của Bangladesh mong đợi sẽ giành được một thị phần đáng kể từ ngành đóng tàu thế giới trị giá 400 tỷ USD .

Tương lai của ngành đóng tàu Bangladesh rất tươi sáng do đất nước này sở hữu một lực lượng lao động giàu kinh nghiệm thực tế, cửa sông rộng, luồng biển sâu, chi phí nhân công và cơ sở hạ tầng tương đối thấp.

Hiện tại bộ Công nghiệp đang quản lý ngành đóng tàu và bộ Thương mại hỗ trợ ngành về các nguyên liệu thô do các nhà máy đóng tàu mang lại thay cho thuế hải quan, một nguồn thu của chính phủ. Bộ Môi trường cũng có vai trò lớn đối với đóng tàu do bộ này kiểm soát và thực thi các luật về môi trường.

(Lược dịch từ: http://www.globmaritime.com/news/shipbuilding-a-repair/30957-bangladesh-shipbuilding-attractive)