eco shipNgày 20/12/2012, Bộ Nông nghiệp, Giao thông và Hàng hải Hàn Quốc công bố đạo luật quản lý môi trường hàng hải sửa đổi sẽ được thực thi từ ngày 01/01/2013.

Theo điều luật sửa đổi này thì các tàu có trọng lượng trên 400 tấn hoạt động trên các tuyến sẽ phải đạt kỳ kiểm tra về hiệu quả sử dụng năng lượng và lưu giữ chứng chỉ đó trên tàu. Đạo luật sửa đổi này sẽ áp dụng cho tổng cộng 11 loại tàu, bao gồm tàu chở hàng, tàu chở dầu, tàu container, tàu chở khí, tàu khách, v.v...

Việc thông qua EEDI (chỉ số thiết kế hiệu quả năng lượng) yêu cầu các tàu đóng mới sau năm 2013 sẽ phải đáp ứng yêu cầu tối thiểu về hiệu quả năng lượng. Các tiêu chuẩn này sẽ được củng cố, phát triển dần với mục tiêu cải thiện 10% đối với các tàu đóng trong giai đoạn 2015-2019, 15 - 20% cho giai đoạn 2020-24 và 30% sau năm 2025.

Chính phủ Hàn Quốc cho hay: "Với điều luật sửa đổi này, chúng tôi hướng tới giảm chi phí và tăng cường hiệu quả quản lý thông qua việc giảm lượng phát thải và cải thiện hiệu quả năng lượng."

Lược dịch từ: http://www.globmaritime.com/news/marine-environment/30782-korea-controls-ship-emissions