dan_khoan_copyHội thảo Báo cáo Hợp tác nghiên cứu chung giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong lĩnh vực năng lượng và dầu khí diễn ra tại Hà Nội ngày 8/5. Hội thảo do Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nhằm báo cáo các kết quả nghiên cứu của

3 quy hoạch về dầu khí, làm cơ sở hoàn thiện Quy hoạch phát triển Chính sách năng lượng quốc gia.

Hiện tại, Hàn Quốc đã và đang hỗ trợ Việt Nam xây dựng 4 quy hoạch trong lĩnh vực dầu khí và năng lượng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050, gồm quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu mỏ của Việt Nam; quy hoạch phát triển ngành công nghiệp lọc hóa dầu của Việt Nam; quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khí của Việt Nam và quy hoạch phát triển chính sách năng lượng quốc gia.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Danh Vĩnh đánh giá cao kinh nghiệm và những thành tựu của Hàn Quốc trong việc xây dựng các quy hoạch phát triển trong lĩnh vực dầu khí và năng lượng, có vai trò quan trọng trong sự phát triển bền vững của Việt Nam.

Theo Thứ trưởng, với sự hợp tác trên tinh thần trách nhiệm cao của các chuyên gia giàu năng lực và kinh nghiệm của hai nước, trong thời gian tới Bộ Công Thương sẽ nhận được các kết quả nghiên cứu có chất lượng cao, làm cơ sở xây dựng 4 quy hoạch trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn tài nguyên dầu khí và năng lượng cho nhu cầu phát triển ngày càng cao của Việt Nam.

Các kết quả nghiên cứu đồng thời sẽ là tài liệu tham khảo có giá trị đối với các nhà đầu tư trên thế giới, trong đó có các nhà đầu tư Hàn Quốc vào lĩnh vực năng lượng và dầu khí của Việt Nam, ông Vĩng nói.

Tại hội thảo, các nhà khoa học, các chuyên gia tư vấn và các nhà quản lý của Việt Nam và Hàn Quốc thống nhất sẽ cùng nhau hợp tác tốt để triển khai các nghiên cứu nói trên.

Theo Công Thương