Petro_Vnic.gifNgày 18/5/2010 tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam (VNIC) đã ký

Thoả thuận hợp tác toàn diện nhằm hợp tác trên tất cả các lĩnh vực mà hai bên có khả năng và quan tâm để cùng tăng tốc phát triển.

Petrovietnam và VNIC là hai Tập đoàn kinh tế mạnh, kinh doanh đa ngành; Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam có thế mạnh về năng lực tài chính, làm chủ đầu tư các dự án nhiệt điện, thuỷ điện và sản xuất công nghiệp lớn của đất nước; Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam có thế mạnh về Tổng thầu EPC, Tổng thầu xây lắp các dự án nhiệt điện, thuỷ điện, sản xuất công nghiệp, cơ khí chế tạo....

Theo nội dung Thoả thuận, hai Tập đoàn sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp thành viên của mình phối hợp cùng hợp tác đầu tư các dự án mà hai bên cùng quan tâm, phù hợp với năng lực của từng doanh nghiệp, qui định hiện hành của pháp luật và đảm bảo hai bên cùng có lợi.

Trước mắt, hai bên cam kết sẽ hợp tác đầu tư, xây dựng trong các lĩnh vực sau:

- Về lĩnh vực đầu tư:

+ Hợp tác triển khai các dự án nhiệt điện, thuỷ điện, cơ khí chế tạo, khai khoáng…

+ Phối hợp đầu tư các dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, kho cảng và các dự án bất động sản.

- Về lĩnh vực thi công xây dựng các dự án: Petrovietnam sẽ hợp tác và tạo điều kiện để Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam cung cấp dịch vụ xây lắp trong quá trình triển khai các dự án Nhà máy điện do Petrovietnam và các đơn vị thành viên làm chủ đầu tư.

- Về lĩnh vực dịch vụ tài chính và các dịch vụ khác: Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cung cấp các dịch vụ thu xếp vốn, bảo hiểm, vận tải, giám định/thẩm định giá cho các dự án, công trình do Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam và các đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam làm chủ đầu tư.

- Về lĩnh vực tiêu thụ sản phẩm công nghiệp: Tiêu thụ sản phẩm xăng dầu, xi măng, sắt thép, que hàn, tấm lợp và sản phẩm công nghiệp khác mà hai bên sản xuất.

- Hợp tác sản xuất, kinh doanh điện của các Nhà máy điện.

Trong thời gian tới, hai bên thống nhất hợp tác triển khai ngay các công việc cụ thể như sau:

- Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam cung cấp dịch vụ xây lắp cho các dự án: Nhà máy nhiệt điện Thái Bình II, Long Phú I (Trung tâm Điện lực Long Phú), Sông Hậu I (Trung tâm Điện lực Sông Hậu), Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I (Quảng Bình) và LuangPrabang (Lào).

- PetroVietnam cung cấp các dịch vụ thu xếp vốn, bảo hiểm, giám định/thẩm định giá, vận tải, cung ứng xăng dầu cho các dự án, công trình do Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam và các đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam làm chủ đầu tư hoặc làm nhà thầu xây lắp. Trước mắt, PVFC hỗ trợ thu xếp vốn tín dụng cho dự án xi măng Hạ Long trong giai đoạn vận hành.

- Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam đảm bảo tiến độ và chất lượng các dự án đang triển khai: NM điện Nhơn Trạch 2, Vũng Áng 1, Hủa Na, Dăkring...

- Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam phối hợp với Petrovietnam để làm việc với Kiểm toán Nhà nước về các dự án NM điện Cà Mau 1&2 và Nhơn Trạch 1.

Theo pvn