Những bất ổn tại Ai Cập không ảnh hưởng đến hoạt động của những cảng chính kênh Suez gồm các cảng Ismailia và Suez và Port Said.

Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại một số thành phố ở Kênh Suez, nhưng Inchcape Shipping Services (ISS) cho biết các container vẫn hoạt động bình thường và các chuyến hộ tống đi qua kênh Suez vẫn tiếp tục.

“Quân đội Ai Cập cũng đã được triển khai để đảm bảo tất cả các tàu thuyền đi lại an toàn qua kênh và kiểm soát khu vực Kênh Suez,” ISS cho biết.

Tuy nhiên ISS Ai Cập đã tạm ngừng tất cả các dịch vụ quản lý tại tất cả các cảng Ai Cập, bao gồm chuyển đổi thủy thủ, CTM và việc giao hàng do vận chuyển đường bộ hiện không an toàn bởi các hoạt động chống chính phủ đang diễn ra trên khắp Ai Cập.

“ISS Ai Cập cũng cũng khuyến cáo vì sự an toàn của nhân sự, các hoạt động bốc dỡ hàng nên dừng lại cho đến khi tình hình được ổn định.”

(Nguồn: Vietnamshipper)