nghanh-dau-khiTại buổi họp báo trực tuyến sáng nay 9-6, ông Lê Minh Hồng, Phó tổng giám đốc PVN thông báo, Tập đoàn đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong 5 tháng đầu năm 2010, trong đó đáng chú ý các chỉ tiêu về doanh thu và nộp ngân sách tăng cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, tổng doanh thu 5 tháng đầu năm 2010 đạt gần 176 nghìn tỷ đồng, tăng 84% so với với cùng kỳ năm 2009. Nộp ngân sách Nhà nước đạt hơn 46 nghìn tỷ đồng, tăng 48% so với với cùng kỳ năm 2009. Kim ngạch xuất khẩu đạt 3,65 tỷ USD, tăng 35% so với với cùng kỳ năm trước….

Trong 5 tháng qua, PVN đã có hai phát hiện dầu khí mới và ký thêm bốn hợp đồng dầu khí. PVN cũng đã đưa mỏ Sư Tử đen Đông Bắc vào khai thác sớm hai tháng so với kế hoạch đề ra. Tổng sản lượng khai thác quy dầu đạt gần 10 triệu tấn, trong đó sản lượng khai thác dầu đạt sáu triệu tấn, tăng 3% so với năm 2009. Sản lượng khai thác khí: 3,98 tỷ m³, bằng 117% kế hoạch 5 tháng đầu năm và 50% kế hoạch năm 2010. - Cung cấp 3,86 tỷ m3 khí khô cho các hộ tiêu thụ, bằng 121% kế hoạch 5 tháng đầu năm và 51% kế hoạch năm 2010. Sản xuất điện đạt 5,41 tỷ KWh, tăng 70% so với cùng kỳ năm 2009. Sản xuất phân đạm đạt 327 nghìn tấn, bằng 106% kế hoạch 5 tháng đầu năm.

Theo lao động