ki-ket-hop-dong-du-an-khcn-pvn.gifNgày 10/06/2010 tại Trụ sở Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam số 18 Láng Hạ, Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết hợp đồng Nghiên cứu – Triển khai Dự án KHCN về “Nghiên cứu thiết kế chi tiết và công nghệ chế tạo, lắp ráp, hạ thuỷ giàn khoan tự nâng ở độ sâu 60 m nước phù hợp với điều kiện Việt Nam”.

Việc nghiên cứu thực hiện Dự án KHCN này có ý nghĩa quan trọng nhằm mục tiêu phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ Dầu khí của Việt Nam, góp phần từng bước làm chủ thiết kế, công nghệ chế tạo, lắp ráp, hạ thuỷ giàn khoan dầu khí; Đào tạo đội ngũ cán bộ KHKT chuyên sâu về thiết kế, chế tạo giàn khoan; Đồng thời mở ra nghành công nghiệp cơ khí trọng điểm về thiết kế, chế tạo giàn khoan dầu khí đáp ứng cho nhu cầu nội địa và hướng tới vươn ra thực hiện những hợp đồng Quốc tế, giúp Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam chủ động trong việc triển khai kế hoạch tìm kiếm, thăm dò dầu khí, giảm thiểu việc thuê dịch vụ này từ các nhà thầu nước ngoài.

Tham dự buổi Lễ ký kết có đại diện Văn phòng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ Công Thương, Lãnh đạo Bộ KH&CN, Giám đốc Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia, Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chế tạo giàn khoan Dầu khí (PVShipyard) và Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cơ khí (Narime).

Trong Dự án KHCN này, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được giao là đơn vị chủ quản Dự án KHCN, Công ty Cổ phần Chế tạo giàn khoan Dầu khí được giao là đơn vị chủ trì thực hiện Dự án KHCN và Viện nghiên cứu cơ khí là đơn vị phối hợp thực hiện Dự án KHCN. Đại diện Bộ KH&CN, Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Công ty CP chế tạo giàn khoan Dầu khí và Viện nghiên cứu cơ khí đã ký kết Văn bản thoả thuận Quản lý và Tổ chức thực hiện Dự án KHCN nhằm mục tiêu phân công trách nhiệm của các Bên liên quan để thực hiện Dự án KHCN đúng tiến độ đã được phê duyệt, đạt hiệu quả cao nhất như mục tiêu đã đề ra.

Phát biểu tại Lễ ký kết, TS. Nguyễn Quốc Thập, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tin tưởng rằng việc thực hiện thành công Dự án KHCN về nghiên cứu thiết kế, chế tạo giàn khoan Dầu khí sẽ góp phần quan trọng nâng cao tiềm lực KHCN Dầu khí Việt Nam nói chung và ngành công nghiệp trọng điểm về thiết kế, chế tạo giàn khoan dầu khí của Việt Nam nói riêng, giúp Tập đoàn thực hiện thành công Giải pháp đột phá về KHCN để phát triển nhanh và bền vững Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

TS. Nguyễn Quốc Thập tin tưởng chắc chắn rằng các kết quả của Dự án KHCN sẽ được áp dụng có hiệu quả vào thực tế Dự án đóng mới giàn khoan mà Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đang triển khai thực hiện. Tại lễ ký kết, Ông Phan Hồng Sơn Giám đốc Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia đã ký kết các Hợp đồng thực hiện các Đề tài KHCN thuộc Dự án KHCN với Ông Phan Tử Giang Tổng giám đốc PVshipyard, Ông Nguyễn Chỉ Sáng Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cơ khí và các Chủ nhiệm Đề tài KHCN thuộc Dự án KHCN.

Theo pvn