FSO5Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải vừa yêu cầu Vinashin, Nasico tập trung nguồn lực, thiết bị vật tư để hoàn thành công tác thử toàn bộ hệ thống Dự án đóng mới kho nổi chứa xuất dầu FSO-5 và bàn giao trước ngày 10/8/2010.

Trước ngày 10/8/2010, công tác thử toàn bộ hệ thống dự án đóng mới kho nổi chứa xuất dầu FSO-5 cần hoàn thành, bàn giao.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin), Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy Nam Triệu (Nasico) cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan Đăng kiểm, Tổng công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí (PTSC), Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro (VSP) để hoàn thành công tác này đúng hạn.

Công việc rà soát, hoàn chỉnh tài liệu, hồ sơ kỹ thuật, các giấy chứng nhận theo yêu cầu của cơ quan Đăng kiểm và theo Hợp đồng để bàn giao cho PTSC, VSP và việc hoàn thiện hệ thống báo cháy, cứu hỏa của FSO-5 cần hoàn thành trước ngày 18/7/2010.

Phó Thủ tướng yêu cầu Vinashin và Nasico phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể đối với ban lãnh đạo Dự án để động viên kịp thời, có hình thức xử lý thích đáng trong trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành các mốc tiến độ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, PVN, PTSC, VSP có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Vinashin, Nasico để hỗ trợ việc xử lý các tồn tại kỹ thuật và chức năng hoạt động của từng hệ thống thiết bị riêng biệt, đưa đón chuyên gia, vận chuyển vật tư thiết bị theo yêu cầu của Dự án.

(Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ)