Kho_ni_FS05Vào lúc 14h ngày 26/04/2010 tại cầu cảng Tổng Công ty Công nghiệp tàu Nam Triệu (Nasico) đã diễn ra lễ xuất bến của kho nổi chứa xuất dầu 150.000 tấn (FSO-5) với tên gọi là