Cục Hàng hải Việt Nam  vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đề xuất hướng xử lý 22 tàu biển thuộc sở hữu doanh nghiệp Việt Nam nhưng treo cờ nước ngoài và không còn khả năng khai thác.

Các công ty thương mại điện tử lớn, như eBay, Amazon, Red Prairie và Google,vừa mua lại các công ty logistics để tăng khả năng tự cung cấp dịch vụ door2door, chứ không thuê ngoài.

SHANGHAI PanAsia Shipping, một hãng vận tải biển gần bờ thuộc sở hữu của Coscon và Sinotrans Container Lines (Sinolines), đã cùng hợp tác trên một dịch vụ vận chuyển từ Trung Quốc đến Nhật Bản.

Sau hơn một năm thí điểm, hiệu quả triển khai hệ thống e-manifest chưa được cao. Doanh nghiệp vận tải chưa thấy được lợi ích của việc triển khai hệ thống e-manifest, chưa tích cực tham gia gửi dữ liệu về tàu biển XNC tới Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan.

Ngày 03.01, ông Nguyễn Văn Công, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, cho hay đã có những thay đổi trong chủ trương tạm dừng cấp phép vận tải cho các tàu treo cờ nước ngoài vận chuyển container tuyến nội địa.