Tập đoàn vận chuyển CMA CGM đã bắt đầu một dịch vụ vận chuyển container mới giữa Morocco và châu Âu, tuyến Dunkrus Express, dành cho các nhà xuất khẩu trái cây có múi và rau tươi Morocco.

Tuyến mới dành cho chiến dịch vận chuyển hàng xuất khẩu 2012/13 được triển khai như một phần sửa đổi của tuyến Agadir Express, đồng thời hướng đến tăng cường tuyến Agadir-Port of Vendres. Tuyến cung cấp dịch vụ giao hàng theo yêu cầu door-to-door cho các khách hàng châu Âu muốn nhận được các sản phẩm tươi.

Dunkrus Express là một tuyến hàng tuần do CMA CGM khai thác với hai tàu sức tải 1,000 TEU với 220 phích cắm container lạnh. Vòng xoay cảng gồm Casablanca (Sun), Agadir (Tues), Dunkirk (Sun), Antwerp (Mon) và trở lại Casablanca.

Tuyến có các kết nối trung chuyển trong ngày tại Dunkirk cho St Petersburg với tuyến Baltic của hãng đến Petersburg. Tuyến đi từ Agadir đến Dunkirk trong bốn ngày và đến St Petersburg trong 10.5 ngày.

Tuyến hàng tuần Agadir Express hoạt động với hai tàu 1,000 TEU với 220 phích cắm container lạnh. Vòng xoay cảng gồm Casablanca (Thứ 3), Agadir (Thứ 5), Portsmouth (Thứ 2), Rotterdam (Thứ 4), Le Havre (Thứ 6), và trở về Casablanca (Thứ 3).

Agadir-Port Vendres là một tuyến hai chuyến hàng tuần, với một ghé cảng thứ hai được bổ sung mỗi tuần, sử dụng hai tàu 900 TEU với 220 phích cắm container lạnh.

(Nguồn: Vietnamshipper)