Hãng tàu Pháp CMA CGM vừa thông báo một loạt các khoản tăng cước sẽ áp dụng vào tháng 2 và tháng 3.

Từ Vịnh Arab đến Bắc Âu, Địa Trung Hải biển Adriatic và biển Đỏ, khoản tăng cước sẽ là $200/TEU, áp dụng từ ngày 1 tháng 2.

Từ Bắc Âu và Biển Baltic đến Nam Mỹ, Bờ Đông và Bờ Tây Hoa Kỳ, bờ biển miền trung California và Caribbean, giá cước sẽ tăng $300/TEU, áp dụng từ ngày 15 tháng 2.

Từ ngày 1 tháng 3, từ Bắc Âu đến Biển Đỏ và Vịnh Ba Tư, giá cước sẽ tăng $150/TEU, FEU và container 40’ cao.

Giá cước cũng tăng $200/TEU từ Bắc Âu đến Viễn Đông, áp dụng từ ngày 1 tháng 3.

(Nguồn: Vietnamshipper)