Số:  270/TBHH-TCTBĐATHHMB        Hải phòng, ngày 26 tháng 12 năm 2012

HUE – 21 - 2012

Vùng biển: Thừa Thiên Huế

Tên luồng: Thuận An

Tên báo hiệu: Phao số 0

Tọa độ địa lý:
Hệ VN-2000             : 16-35-32.0N 107-36-29.9E   
Hải đồ IA-100-10    : 16-35-28.4N  107-36-19.0E
Hệ WGS-84             : 16-35-28.3N  107-36-36.5E

Căn cứ báo cáo của Công ty bảo đảm an toàn hàng hải Trung bộ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo:

Do sự cố phao báo hiệu số 0 luồng Thuận An – Thừa Thiên Huế đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 24/12/2012.

Nguồn: Vishipel