Tập đoàn Evergreen Industries Holding, công ty mẹ của đóng tàu Sinopacific thông báo sẽ phát hành trái phiếu ngắn hạn trị giá 400 triệu RMB với kỳ hạn một năm trên thị trường liên ngân hàng từ ngày 31 tháng 12. Ngân hàng phát triển Trung Quốc sẽ là đơn vị bảo lãnh chính của trái phiếu này.

Tập đoàn cho biết họ sẽ dùng quỹ này để tối ưu hóa tình hình tài chính của tập đoàn và các công ty con. Theo đó, 70% quỹ, tương đương với 280 triệu RMB sẽ được dùng để chi trả các khoản nợ cho đóng tàu Sinopacific, 70 triệu cho các khoản nợ của chính tập đoàn và 50 triệu cho Dầu khí Sinopacific.

Sinopacific đã nhận được 14 đơn hàng trong 9 tháng đầu năm nay và hiện tại có 7 tàu đang được đóng tại nhà máy.

Tập đoàn Evergreen Industries Holding là một doanh nghiệp đa ngành với quy mô lớn, có các công ty đóng tàu trực thuộc là đong tàu Sinopacific, Zhejiang, Zhejiang Dahua và Dayang.

(Lược dịch từ: http://www.globmaritime.com/news/market-a-finance/30878-sinopacific-shipbuilding-gets-financial-support-from-parent)