Khai_truong_cty_CP_GDDT_Hng_HiNgày 22 -1-2010, tại trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã diễn ra lễ khai trương và bổ nhiệm cán bộ Công ty cổ phần giáo dục và Đào tạo Quốc tế hàng hải- tên tiếng Anh: International Maritime Education and Training Joint Stock Company (IMET). Công ty có trụ sở tại Khu Hiệu bộ của trường: 484 Lạch Tray, Hải Phòng. Ông Đặng Văn Uy- hiệu trưởng Nhà trường làm Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Lê Quốc Tiến được bổ nhiệm làm Giám đốc Công ty.

IMET là đơn vị thành viên thuộc trường Đại học Hàng hải VN, do Nhà trường và Công ty VINIC góp vốn, nhằm cung cấp dịch vụ đào tạo phù hợp với người học, đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp với nhu cầu sử dụng của các tổ chức, doanh nghiệp, tiếp nhận các chương trình giáo dục tiên tiến của các nước có nền giáo dục phát triển, liên doanh liên kết với những đối tác có uy tín của nước ngoài trong việc đào tạo về hàng hải.

IMET được phép kinh doanh những lĩnh vực về giáo dục từ Trung học cơ sở, Trung học phổ thông đến Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng, Dạy nghề, Đào tạo Đại học và sau Đại học vv.

Sự ra đời Công ty cổ phần giáo dục và Đào tạo Quốc tế Hàng hải sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Hàng hải, khẳng định tiếp tục hướng đi theo mô hình Nhà Trường – Người học – Doanh nghiệp, một mô hình cho thấy sự đúng đắn, hiệu quả mà Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã và đang thực hiện trong xu thế hội nhập và phát triển hiện nay.

(Theo Visaba Times)