cau-hinh-he-thong-lritTin từ Công ty Thông tin điện tử Hàng hải (Vishipel), cả nước có khoảng 500 tàu có yêu cầu phát thông tin LRIT (the long range Identification and tracking of ships - hệ thống nhận dạng và truy theo tầm xa cho tàu).

Theo Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển (SOLAS 74), tàu và bến cảng được yêu cầu trang bị một số thiết bị cần thiết để kết nối với hệ thống nhận dạng và truy theo tầm xa nhằm tăng cường và đảm bảo ATHH.

Tính đến hết ngày 31/3/2010, tổng số lượng thiết bị LRIT trang bị trên các tàu đã được Vishipel thử phù hợp là 464 thiết bị.

Được biết, các thiết bị LRIT trang bị trên các tàu của Việt Nam chủ yếu bao gồm các chủng loại TT-3000 SSA, TT - 3000 LRIT, FELCOM 15, FEWLCOM 16, JUE - 75 C, JUE - 85, JUE 95 LT và một số chủng loại khác.