Viet-LaoNgày 16- 4 tại Thủ đô Viêng Chăn (Nước CHDCND Lào), Công ty Cổ phần (CP) Lào Phát triển cảng Vũng Áng (Nước CHDCND Lào) đã ký hợp đồng liên doanh với các đại diện Việt Nam để thành lập

Công ty CP Cảng Vũng Áng Việt - Lào.

Hợp đồng liên doanh thành lập Công ty CP Cảng Vũng Áng Việt - Lào

Lễ ký hợp đồng liên doanh dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính Lào Sommad Pholsena; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Lào Thongmy Phômvixay; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Lào Tạ Minh Châu cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và các cổ đông Lào - Việt Nam...

Công ty CP Cảng Vũng Áng Việt - Lào được thành lập trên cơ sở chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và Bộ GTVT hai nước Việt - Lào. Công ty CP Cảng Vũng Áng Việt - Lào là liên doanh giữa Công ty CP Lào phát triển cảng Vũng Áng (gồm các cổ đông sÁng lập: Bộ Tài Chính Lào, Công ty xăng dầu Lào, Công ty xăng dầu Viên Chăn và Công ty CP vận tải Lào) với các cổ đông sÁng lập Việt Nam: Tập đoàn Than và khoÁng sản VN, Tổng Công Dầu Việt Nam, Tổng Công ty KhoÁng sản và Thương mại Hà Tĩnh và Công ty CP bảo hiểm hàng không VN). Vốn góp pháp định 1.000 tỷ VNĐ, phía Việt Nam góp 80%. phía bạn Lào 20%. Thành lập Công ty CP Cảng Vũng Áng Việt - Lào trên cơ sở tái cơ cấu trên cơ sở cơ cấu lại Công ty cổ phần Cảng Hà Tĩnh, tăng vốn điều lệ, cơ cấu và tăng thêm cổ đông sÁng lập của Việt Nam và Lào...

Công ty CP Cảng Vũng Áng Việt - Lào đi vào hoạt động sẽ tạo điều kiện khai thác, đầu tư phát triển cảng Vũng Áng theo quy hoạch mà Chính phủ đã phê duyệt. Qua đó, đÁng ứng nhu cầu vận tại hàng hoá của khu vực qua cảng, nhất là hàng hoá quá cảnh của Lào, Đông bắc Thái Lan và thực hiện các hoạt động kinh doanh dịch vụ tổng hợp khu hậu cảng.

Trong những năm vừa qua, Hà Tĩnh đã kêu gọi và thu hút gần 100 nhà đầu tư vào Khu Kinh tế Vũng Áng với số vốn đăng ký lên đến 18 tỷ USD, điển hình là các dự án: Nhiệt điện Vũng Áng, Khu liên hợp luyện thép, lọc dầu ... Đây là cơ hội rất tốt để phát triển Cảng Vũng Áng.

(Theo Báo Hà Tĩnh)