sa-lan-nha--jaya-installed-7Ngày 17/5/2010, Sà lan nhà ở 300 chỗ do PTSC đặt mua mới của Jaya Shipbuilding & Engineering Pte.Ltd. (Jaya) đã được kéo từ Batam, Indonesia về Việt Nam sau 7 ngày và đang neo đậu tại

cảng hạ lưu PTSC, Tp. Vũng Tàu sẵn sàng bàn giao chính thức cho PTSC.

Hiện PTSC và Jaya đang tiến hành kiểm tra tình trạng kỹ thuật và đối chiếu, ghi nhận kết quả với lần kiểm tra sà lan trước khi kéo về Việt Nam.

Đây là Sà lan nhà ở đầu tiên của PTSC cũng là đầu tiên của Việt Nam. Dự kiến ngày 28/5/2010, PTSC sẽ tổ chức Lễ tiếp nhận, đặt tên và giao cho Công ty POS quản lý khai thác.

Theo PTSC