Ban_giao_4900Hướng tới mục tiêu gần 40 nghìn tỷ đồng giá trị sản xuất, doanh thu 37 nghìn tỷ đồng trong năm nay, VINASHIN tập trung một loạt các biện pháp tài chính phục vụ

sản xuất.

Trong đó có việc chào bán các sản phẩm đóng dở hoặc do chủ tàu hủy hợp đồng, triển khai ký nguyên tắc với Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đóng mới 2 gam tàu 53 và 56 nghìn tấn, hỗ trợ các đơn vị ký hợp đồng đóng tàu hàng 46 nghìn tấn, các đơn vị đóng mới tàu chở ô-tô, sửa chữa tàu cho hải quân Mỹ, chào bán các sản phẩm cơ khí, hoàn thiện dự án sản xuất máy thủy Man Diezsl Bạch Đằng. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị thành viên sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước như phục vụ xây dựng nhà máy CNTT Dung Quất và dự án đóng tàu chở dầu thô 104 nghìn tấn.

Các dự án cơ khí trọng điểm đã được Ngân hàng phát triển cho vay đang chờ thẩm định như ụ nổi 14 nghìn tấn tại phà Rừng và Soài Rạp…./.

Theo Báo Hải Phòng