Ban_giao_tau_LisemcoChiều 15-6, Công ty TNHH một thành viên chế tạo thiết bị và đóng tàu Hải Phòng(LISEMCO) tổ chức bàn giao tàu HOHE BANK và ký hợp đồng đóng mới tàu số 7 và 8, đồng thời thỏa thuận đóng mới 4 tàu.

HOHE BANK là con tàu thứ 4 hoàn thành và bàn giao, nằm trong loạt 6 tàu mà LISEMCO ký với chủ tàu BRIESE (Đức). Không phải là loại tàu trọng tải lớn, nhưng đây là loại tàu đa năng công-ten-nơ với tính năng hiện đại, tự động hoá buồng máy và được thiết kế với hệ thống phá băng và có thể hoạt động trên vùng biển có băng tuyết. Tàu đóng dưới sự giám sát chứng nhận của tổ chức đăng kiểm hàng đầu thế giới Germanischer Lloyd (Đức).

LISEMCO tiếp tục ký hợp đồng đóng mới 6 tầu với chủ tàu BRIESE, tổng giá trị hợp đồng 40 triệu USD, nâng tổng giá trị hợp đồng giữa LISEMCO và BRIESE lên 80 triệu USD; thời gian thực hiện trong 30 tháng. Như vậy, toàn bộ hợp đồng 6 tàu mới sẽ hoàn thành vào cuối năm 2012../.

Theo baohaiphong