Ban_giao_4900Ngày 1.7, Bộ GTVT đã công bố nội dung chỉ đạo của Thủ tướng trong việc tái cơ cấu Tập đoàn Vinashin theo hướng tập trung phát triển ngành cơ khí chế tạo, trong đó cơ khí đóng tàu là một trọng điểm.

Khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó nhiều ngân hàng bị phá sản, vận tải giảm sút nghiêm trọng... đã ảnh hưởng nặng nề đến Vinashin, gây khó khăn về

tài chính, không huy động được nguồn vốn vay nước ngoài, cam kết vốn của một số ngân hàng và tổ chức tài chính trong nước bị huỷ... dẫn đến không đảm bảo bố trí đủ nguồn vốn cho các dự án đầu tư đang thực hiện.

Mặt khác rất nhiều chủ tàu gặp khó khăn về tài chính (do các ngân hàng đã cam kết, nhưng sau đó từ chối tài trợ) đã đề nghị huỷ hợp đồng, dãn tiến độ đóng tàu cũng như dãn thời gian thanh toán... Đồng thời việc đầu tư dàn trải, quản lý dự án, công nợ, dòng tiền... của Vinashin còn hạn chế, hệ thống quản lý có nhiều khâu chưa theo kịp và thích ứng nhanh với tình hình biến động khủng hoảng nên hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của tập đoàn hiện rất khó khăn, phải khẩn trương, kiên quyết cơ cấu lại cả về tổ chức sản xuất kinh doanh, đầu tư tài chính. Chính vì vậy với yêu cầu duy trì, phát triển ngành công nghiệp cơ khí đóng, sửa chữa tàu biển, ngày 18.6.2010 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 926/QĐ-TTg về việc tái cơ cấu Vinashin.

Ngày 21.6, Bộ GTVT và Văn phòng Chính phủ đã có buổi làm việc với tập đoàn để triển khai quyết định này. Bộ yêu cầu tập đoàn phải duy trì hoạt động bình thường của các cơ sở mà tập đoàn đang quản lý và chuyển giao ngay các cơ sở theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, những doanh nghiệp và dự án dở dang tại các ngành nghề không gắn với ngành nghề sản xuất kinh doanh chính (là đóng tàu và công nghiệp phụ trợ) như: Vận tải biển, xây dựng các cảng và khu công nghiệp..., các công ty không thật cần thiết trong chiến lược phát triển của tập đoàn mà trong điều kiện khó khăn hiện nay Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam chưa có điều kiện hoàn thiện, thì được chuyển giao cho các doanh nghiệp khác phù hợp và có điều kiện hơn để có quản lý, đầu tư, khai thác có hiệu quả. Điều này cũng tạo điều kiện cho tập đoàn giảm nợ và bổ sung nguồn vốn vào các dự án đóng tàu hiện nay. Động thái này nhằm chia sẻ khó khăn trong các DN nhà nước vì lợi ích quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo các bộ, ngành liên quan, Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu tài chính của tập đoàn, gắn với kế hoạch sản xuất kinh doanh - tài chính tổng thể của tập đoàn; giải quyết hoặc báo cáo đề xuất biện pháp giải quyết khi vượt thẩm quyền, hoàn thành tốt mục tiêu chiến lược phát triển ngành công nghiệp tàu thuỷ, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm việc làm cho người lao động.

Theo Lao động