vinashin-noTheo Moody’s (Hãng xếp hạng tín dụng), hiện tổng giá trị các khoản vay dành cho các doanh nghiệp nhà nước có thể chiếm tới 40% dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Hãng xếp hạng tín dụng Moody’s cho rằng, "Vinashin đang đứng trước nguy cơ tái cơ cấu do nợ của Tập đoàn có thể chiếm tới 3% tổng dư nợ cho vay của các ngân hàng Việt Nam".

Vinashin được liệt vào con nợ lớn nhất của các ngân hàng thương mại quốc doanh ở Việt Nam. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, các khoản nợ này vẫn là các khoản nợ hoạt động, chưa được ghi vào các khoản nợ xấu.

Bà Karolyn Seet, chuyên gia phân tích của Moody’s tại Singapore hôm 19/11 cho biết Vinashin có thể xin gia hạn thời gian thanh toán 60 triệu USD tiền gốc trong tổng số khoản vay 600 triệu USD.

Tính đến tháng 6/2010, tổng dư nợ của Vinashin đã lên tới 86 nghìn tỷ đồng (4,41 tỷ USD).

Theo số liệu thống kê của Bloomberg, 16,2 nghìn tỷ đồng trái phiếu và các khoản vay của Vinashin sẽ đáo hạn vào năm 2017. Theo số liệu của Deutsche Bank Vietnam, lợi suất đối với 9% trái phiếu tiền đồng đáo hạn tháng 4/2017 tăng lên 21,16% vào ngày ngày 29/11, cao nhất trong vòng 1 năm.

Bà Karolyn nói: "Trường hợp của Vinashin cho thấy sự hỗ trợ của chính phủ đối với doanh nghiệp cũng như ngành ngân hàng là không đáng tin cậy. Quan trọng hơn, nó còn đặt ra câu hỏi về những rủi ro thua lỗ tín dụng của các doanh nghiệp nhà nước."

Theo Moody’s, hiện tổng giá trị các khoản vay dành cho các doanh nghiệp nhà nước có thể chiếm tới 40% dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Nguồn: http://dvt.vn/2010113001032294p0c69/moody%E2%80%99s-no-vinashin-co-the-chiem-3-tong-du-no-cac-ngan-hang-viet-nam.htm