vinashinQuyết định thành lập, kiện toàn, bổ nhiệm cán bộ các Ban cơ quan Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam

Thay mặt Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên Nguyễn Ngọc Sự và Tổng giám đốc Trương Văn Tuyến đã ký các Quyết định về việc thành lập, tiếp nhận và bổ nhiệm:

- Thành lập Trung tâm thông tin truyền thông và Tạp chí Công nghiệp tàu thủy.

- Kiện toàn và đổi tên Ban Khoa học công nghệ và nghiên cứu phát triển thành Ban Khoa học công nghệ.

- Kiện toàn và đổi tên Ban Đổi mới và quản lý hiệu quả doanh nghiệp thành Ban Đổi mới doanh nghiệp.

- Kiện toàn và đổi tên Ban Bảo vệ chính trị nội bộ và an ninh quốc phòng thành Ban Thanh tra – Bảo vệ chính trị nội bộ.

- Thành lập Ban Công nghệ thông tin.

- Thành lập Ban Kỹ thuật sản xuất và An toàn.

-Thành lập Ban Tổ chức nhân sự và Đào tạo.

- Thành lập Hội đồng tư vấn và dự báo phát triển

- Thành lập Ban Quản lý thiết bị và cơ giới.

- Thành lập Ban Kế hoạch Tổng hợp.

- Thành lập Ban Đầu tư và phát triển.

- Thành lập Ban Luật và Hợp tác quốc tế.

- Kiện toàn và đổi tên Ban Kinh doanh đối ngoại thành Ban Kinh doanh thương mại.

- Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Cao Tuấn Dũng giữ chức vụ trợ lý Tổng giám đốc Tập đoàn CNTTVN.

- Điều động và bổ nhiệm ông Vũ Minh Phú giữ chức vụ Trưởng ban Kỹ thuật sản xuất và an toàn.

- Điều động ông Lê Anh Tuấn giữ chức vụ Phó trưởng ban Đầu tư phát triển.

- Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Lê Chí Hiếu giữ chức vụ Phó trưởng ban Tai chính kế toán.

- Tiếp nhận và bổ nhiệm ôngg Chu Đình Động giữ chức vụ Trưởng ban Tổ chức nhân sự và đào tạo.

- Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Đức giữ chức vụ Phó trưởng ban Đầu tư phát triển.

- Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hiển giữ chức vụ Phó trưởng ban Đầu tư phát triển.

- Bổ nhiệm ông Phan Đức Hải giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty TNHH nhà nước một thành viên Công nghiệp tàu thủy Sài Gòn.

- Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Phạm Đức Sơn giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty TNHH nhà nước một thành viên Công nghiệp tàu thủy Sài Gòn.

- Điều động và bổ nhiệm ông Cao Tuấn Dũng giữ chức vụ Phó tổng giám đốc thứ nhất Công ty TNHH nhà máy sửa chữa tàu biển Hyundai - Vinashin.

- Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Minh giữ chức vụ Trưởng ban Đầu tư phát triển.

-Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Bùi Quốc Tuấn giữ chức vụ Trưởng ban Luật và Hợp tác quốc tế.

- Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Trần Nguyên Cường giữ chức vụ Phó trưởng ban Đổi mới doanh nghiệp.

- Điều động và bổ nhiệm bà Lê Thị Phương Loan giữ chức vụ Phó trưởng ban Kiểm toán nội bộ.

- Điều động và bổ nhiệm ông Trương Đình Phương giữ chức vụ Phó trưởng ban Quản lý thiết bị và cơ giới.

- Tiếp nhận và bổ nhiệm bà Lê Phong Hương giữ chức vụ Phó trưởng ban Tài chính kế toán.

- Điều động ông Lê Văn Thuyến giữ chức vụ Phó trưởng ban Kế hoạch tổng hợp.

- Điều động và bổ nhiệm ông Doãn Hữu Dũng giữ chức vụ Phó trưởng ban Luật và hợp tác quốc tế.

- Điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Hoài Thu giữ chức vụ Phó trưởng ban Kế hoạch tổng hợp.

- Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Ngọc giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Chế tạo động cơ Diesel Bạch Đằng.

- Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hoài, giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Tổng công ty CNTT Nam Triệu.

- Điều động và bổ nhiệm ông Đặng Xuân Hoài giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ tàu thủy.

- Điều động và bổ nhiệm ông Đoàn Danh Tuyên giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Tổng công ty CNTT Nam Triệu.

- Ông Đào Tường Châu thôi giữ chức Phó Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ tàu thủy để đảm nhận nhiệm vụ Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Chế tạo động cơ Diesel Bạch Đằng.

- Điều động và bổ nhiệm ông Đỗ Văn Thấu giữ chức vụ Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH một thành viên Tổng công ty CNTT Nam Triệu.

Theo Vinashin