Ông Nguyễn Thâm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Giao nhận kho vận Việt Nam (VIFFAS) nói: "Mọi hoạt động của giao nhận đều gắn liền với hoạt động của cảng biển và mọi hoạt động của cảng biển được nối liền với hoạt động của giao nhận".

Cảng là điểm đầu của kinh tế hàng hải và điểm tiếp giáp nối liền hàng hải với nền kinh tế hàng hóa. Hàng hải cũng là động lực thúc đẩy nền kinh tế hàng hóa phát triển. Để đồng hành và phát triển cùng kinh tế hàng hải trong hội nhập toàn cầu, ông Thâm cho rằng, có 4 vấn đề cần giải quyết. Trước hết, cần phối hợp xây dựng những trung tâm logistics tại các cảng biển quốc tế Việt Nam. Kế đến, cần phải xã hội hóa các dịch vụ phụ trợ vận tải quốc tế. Logistics Việt Nam muốn cùng được ngành hàng hải, đặc biệt là phân ngành cảng biển cùng hợp tác dưới các hình thức để cung ứng dịch vụ này. Cần tổ chức các cuộc tiếp xúc giữa các chuyên gia, doanh nghiệp hoạt động logistics Việt nam và các chuyên gia, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh tế hàng hải để trao đổi kinh nghiệm và cập nhật kiến thức. Theo ông Thâm, "Cảng biển, các đội tàu có thể phối hợp với các công ty giao nhận theo khu vực thông qua việc tổ chức của các Hiệp hội Giao nhận, Hiệp hội Cảng biển, Hiệp hội Chủ tàu để giao lưu, học hỏi, rút kinh nghiệm nhằm mục tiêu tăng cường hiểu biết lẫn nhau, hiểu biết nghề nghiệp và đáp ứng hiệu quả kinh doanh ngày càng cao của các bên". Việc đào tạo nguồn nhân lực logistics là vấn đề sống còn của ngành, vì vậy trước tiên, hai bên cần có kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực cho nhau và vì nhau. Chính phủ Nhật Bản đã tài trợ Việt Nam thành lập Trung tâm đào tạo Logistics tại Trường Đại học Hàng hải, Hải Phòng và sắp chiêu sinh. Đây cũng là một bước đi đáng ghi nhận về đào tạo nguồn nhân lực.