Mien VAT cho van tai quoc teSau 2 tháng nghiên cứu các kiến nghị của Hiệp hội giao nhận kho vận Việt Nam (VIFFAS) và các doanh nghiệp logistics, Bộ Tài chính vừa có Công văn số 3055/BTC-TCT về mức thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với cước vận tải quốc tế.

Theo đó, áp dụng mức thuế suất 0% đối với hàng hóa, dịch vụ xuât khẩu, vận tải quốc tế (VTQT) và hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế VAT. VTQT bao gồm vận tải hành khách, hành lý, hàng hóa theo chặng quốc tế từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc ngược lại. Dịch vụ VTQT được áp dụng thuế suất 0% phải đáp ứng các điều kiện như có hợp đồng vận chuyển hành khách, hàng hóa giữa người chuyển và người thuê đồng thời phải có chứng từ thanh tóan qua ngân hàng.