oocl_copy_copyOOCL vừa thông báo họ sẽ đưa vào một tuyến mới Trung Quốc/Thailand/Việt Nam, tuyến CTV, nhằm đáp ứng với nhu cầu gia tăng của khách hàng trong khu vực.

Tuyến mới, bắt đầu từ

5 tháng Năm, 2010, sẽ do OOCL khai thác độc lập với các tàu 4 x 1,300 TEU.

Vòng xoay cảng gồm Dalian / Xingang / Qingdao / Xiamen / Hong Kong / Ho Chi Minh / Laem Chabang / Bangkok / Laem Chabang / Ho Chi Minh / Hong Kong / Dalian.

Tàu Cape Forby sẽ rời Bangkok trong chuyến hành trình đầu tiên của tuyến CTV.

Đây là tuyến dành riêng của OOCL cho tuyến thương mại giữa Trung Quốc/Thailand và Việt Nam, đến cả Laem Chabang và Bangkok.

Theo The Journal of Commerce Online