Sau hơn một năm thí điểm, hiệu quả triển khai hệ thống e-manifest chưa được cao. Doanh nghiệp vận tải chưa thấy được lợi ích của việc triển khai hệ thống e-manifest, chưa tích cực tham gia gửi dữ liệu về tàu biển XNC tới Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan.

Có hãng tàu dù đăng kí và được Tổng cục Hải quan chấp thuận cho tham gia thí điểm hệ thống e-manifest nhưng thời gian qua vẫn chưa gửi hồ sơ tàu biển điện tử nào đến cơ quan Hải quan. Kết quả sau gần một năm triển khai mới chỉ có 4 hãng tàu đăng kí tham gia, với 34 lượt tàu được thông quan bằng hệ thống e-manifest. Theo Cục Hải quan TP.HCM, hiện các hãng tàu tham gia thí điểm thực hiện song song vừa truyền dữ liệu điện tử, vừa thực hiện thủ tục truyền thống (hồ sơ giấy) nên khi truyền dữ liệu điện tử các hãng tàu thường truyền dữ liệu giả định, không có dữ liệu hoặc có dữ liệu của manifest nhưng không đầy đủ như manifest giấy. Bên cạnh đó, hàng hóa của các hãng tàu được làm thí điểm khai thác chung tên tàu của các hãng khác (không thực hiện thí điểm) nên hãng tàu thí điểm chỉ truyền dữ liệu lượng hàng hóa của mình đến cơ quan Hải quan còn các đại lí khác không truyền dữ liệu. Ngược lại, hàng hóa của các hãng tàu, đại lí (không tham gia thí điểm) được khai thác chung trên tàu được tham gia thí điểm, hãng tàu thí điểm cũng chỉ truyền dữ liệu lượng hàng hóa của mình đến cơ quan Hải quan, không truyền dữ liệu cho hàng hóa của các đại lí, hãng tàu khác. Trong khi đó, về nguyên tắc, thông quan tàu phải đầy đủ hồ sơ và hàng hóa được xếp trên tàu, nhưng do mới khai có một phần lượng hàng trên tàu nên việc xác nhận thông quan cả tàu hàng chưa phù hợp. Để triển khai hệ thống e-manifest đạt hiệu quả cao, Cục Hải quan TP.HCM kiến nghị, Bộ Tài chính có văn bản quy định bắt buộc triển khai đối với tất cả các hãng tàu và chỉ thực hiện một hình thức khai báo bằng hệ thống e-manifest, không thực hiện song song cách khai thủ công như hiện nay. Triển khai hệ thống e-manifest đồng loạt đến các cửa khẩu và các đơn vị chức năng để tiện cho việc khai thác, kiểm tra, đối chiếu. Không thực hiện thí điểm tại các hãng tàu mà triển khai cho tất cả các đại lí, hãng tàu tham gia thực hiện thông quan điện tử cho tàu biển XNC mới đảm bảo tính chính xác và đầy đủ thủ tục.

(Nguồn: Báo Hải quan)